Friskrivning

Beräkningarna i SMERGYmeter ger bara ungefärliga kostnads- och elbesparingar. De kan variera mellan olika hem och baseras på ibland svenska siffror och ibland siffror framtagna av Eurostat. Naturskyddsföreningen kan inte lova eller garantera att besparingen hemma hos just dig är den som visas i SMERGYmeter.

SMERGYmeters beräkningar utgår från europeiska mått med vissa svenska justeringar. Energimixen ser olika ut i de länder som är med i projektet varför man inte kan beräkna exakta värden. För mer information, läs: bit.ly/hur-vi-raknar

Se siffrorna mer som en indikation och en möjlighet till kostnadsbesparing. Besparingarna (i kg CO2) är ungefärliga och varierar, beroende på vilken tid på tygnet som besparingen sker.

Naturskyddsföreningen tar inget ansvar för eventuella skador som uppkommer efter implementering av våra tips.